INFORMACJE ZE SZKOLENIA BTP Z 24.06.2019

Zawartość deklaracji oddelegowania wyszczególniona w art. R1263-3, art. R1263-4, art. R1263-6 Kodeksu Pracy zostanie zmodyfikowana od 1 lipca 2019 w zwiazku z opublikowaniem Dekretu n° 2019-555 z 4 czerwca 2019, który określa  warunki oddelegowania pracowników i przewiduje zmiany obowiązków w zakresie oddelegowania oraz wzmocnienie obowiązujących sankcji i środków kontrolnych.
Zmiany w deklaracjach SIPSI od lipca 2019 w związku z zmianą przepisów zawartych w dekrecie: 
  1. Zmiana formy informacji dot. wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

Od 1 lipca należy podać stawkę godzinowa, która będzie otrzymywał pracownik podczas okresu oddelegowania.

  1. Zmiana dot. informacji reprezentanta firmy/osoby do kontaktu

Od 1 lipca wyznaczenie reprezentanta odbywa się wyłącznie za pomocą deklaracji SIPSI. Wyznaczenie reprezentanta za pomocą SIPSI pokrywa cały okres oddelegowania pracowników do Francji – zawarty w deklaracji. Dokument « wyznaczenia reprezentanta » jako oddzielny dokument zostaje wycofany.
Dodatkowe informacje dot. zmian na platformie SIPSI:

Ministerstwo Pracy rozpoczęło we wrześniu 2018 roku projekt polegający na wprowadzeniu licznych zmian dot. SIPSI
Zmiany w zakresie SIPSI maja na celu:

Zmiany:

Klienci oraz podmioty upoważnione będą posiadać indywidualne konta na platformie
Klienci mogą:

Podmioty posiadające upoważnienie mogą sporządzić jedna lub wiele deklaracji dla różnych firm logując się na jednym  i tym samym koncie.

Platforma SIPSI w zakresie przetwarzania danych osobowych została zatwierdzona przez CNIL.
Portal przestrzega przepisów wynikających z RODO i jest zgodny z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
Zmiany związane z RODO:

Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie obowiązków zleceniodawcy współpracującego z firma zagraniczna.
od  1 lipca 2019 zleceniodawca musi otrzymać od firmy zagranicznej oddelegowującej pracowników do Francji, przed rozpoczęciem oddelegowania (Art. R1263-12 Kodeksu Pracy ):

Dekret wycofuje z listy dokumentów – wyznaczenie reprezentanta ze względu na fakt, ze wyznaczenie jako odrębny dokument przestaje istnieć – staje się ono integralna częścią deklaracji oddelegowania

Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie wydawania Kart BTP (Art. R8293-4 Kodeksu Pracy):
« Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n’est pas délivrée. La transmission d’une photographie d’identité ne respectant pas les normes prévues par l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d’invalidation de la carte délivrée par l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2  »
Wniosek o wydanie Karty  BTP może zostać odrzucony w przypadku jeśli zdjęcie nie będzie spełniało wymogów przewidzianych w art. 6-1 dekretu nr 2005-1726 z 30 grudnia 2005 roku dot. paszportów.
Dekret n° 2019-555 z 4 czerwca 2019 wprowadza zmiany w zakresie:

Zródło: DBA, Agnieszka Paszkowski, Senior Manager

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *