Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji

Chambre de Commerce
et d’Industrie Polonaise
en France

Nazwa firmy / Raison commercial :

DBA

Adres / Adresse :

36, rue du Louvre

Miejscowość / Ville :

Paris

Kod pocztowy / Code postal :

75001

Kraj / Pays :

France

Email :

agnieszka.paszkowski@fr-dba.com

Strona WWW / Site web :

http://www.fr-dba.com/

Sektor działalności / Secteur :

Comptabilité, Audit / Księgowość, Audyt

Telefon / Téléphone  :

+33142441750

Fax :

Region / Région  :

Opis / Description :

Zapisz się na nasz Newsletter