O Izbie

Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji już od 1994 r. aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Francją. Izba jest organizacją informacyjną, pośredniczącą i doradczą mającą na celu sprostanie różnym potrzebom przedsiębiorstw francuskich jak i polskich. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin (adwokaci, eksperci podatkowi, handlowcy, tłumacze). Świadczymy usługi w dziedzinie badań rynku oraz promocji polskich firm we Francji.

 

0
LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU FRANCUSKIM

Nasze cele : 

  • Wprowadzamy polskie towary i usługi na rynek francuski zapewniając asystę biznesową. Państwa ofertę przedstawiamy firmom i instytucjom publicznym we Francji.
  • Wspomagamy rozwój  stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i francuskimi podmiotami gospodarczymi. Reprezentujemy ekonomiczne interesy firm członkowskich.
  • Zadania realizujemy poprzez organizację licznych akcji promocyjnych, seminariów, śniadań biznesowych oraz konferencji, które stanowią platformę wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi.
  • Eksperci Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie we współpracy między innymi z Ambasadą RP we Francji oraz licznymi instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi i organizacjami gospodarczymi świadczą usługi na najwyższym poziomie.

 

W okresie pandemii COVID 19 Izba aktywnie działa w przestrzeni wirtualnej, towarzysząc swoim Członkom poprzez wspólne webinaria, spotkania online, przesyłając materiały szkoleniowe czy kontaktując ze swoimi ekspertami z dziedziny HR, prawa czy podatków.

 

      

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem kontaktów handlowych z podmiotami francuskimi.

E-mail

kontaktccipf@gmail.com

Kontakt telefoniczny

+33 1 75 43 94 10
+33 1 85 76 04 43